Kalite Politikası

Kalite Politikası

ATAŞEHİRGenetik Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi olarak; Klinik Genetik, Sitogenetik ve Moleküler Genetik alanlarında verdiğimiz hizmetlerin bilim ve tekniğe uygun olarak cevap verecek şekilde geliştirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi temel amacımızdır.

Bu amaç doğrultusunda aşağıda belirtilen hususları yürüttüğü faaliyetlerde çalışmaktan mutluluk duyan, konularında uzman, yetkin, güler yüzlü ekibimiz ile taahhüt etmekteyiz;

  • Güvenilir ve doğru sonuçlar vermeye odaklı tıbbi genetik laboratuvar hizmeti sunmak ve hizmet kalitesini sürekli geliştirmek,
  • Hasta, klinisyen ve danışan taleplerini dikkate alarak, değerlendirip iyileştirici faaliyetlerde bulunmak ve paydaşlarının memnuniyetini her koşulda amaç edinmek,
  • Kalite sistemleri çerçevesinde; tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,
  • Yönetim ve personel olarak tüm birimlerde kaliteli hizmet bilincini yerleştirmek ve eğitim programları oluşturarak çalışanların kalite arttırma faaliyetlerine katılımını sağlamak,
  • Hasta Kabul hizmetlerinde, düzenli mekânlarda, nazik, bakımlı, güler yüzlü, kibar, empati gücü yüksek personelimiz ile hastaya değer veren bir hizmet sunmak,
  • İyi eğitilmiş ve kalite yönetim sistemi dokümantasyonunu bilen ve uygulayan personel, kabul gören test yöntemleri ve gelişmiş cihazlar kullanarak sürekli bilgi üreten modern bir laboratuvar olmak,
  • Hizmet sunumunda bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkesine bağlı kalarak, analizlerin ve hizmetlerin verilmesinde bilimsel temele dayalı, önyargısız, iyi bir mesleki ve teknik uygulamayı benimsemek,